Privātuma politika

1. Vispārēja informācija

1.1. Izmantojot Interneta veikalu www.gardeners.lv, Pircējs apliecina, ka apzinās Privātuma politikas noteikumus. Ja Pircējs nepiekrīt Privātuma politikas noteikumiem, Pārdevējs lūdz Pircēju nesniegt personisku informāciju Pārdevējam. Šadā gadījumā Pircējam ir ierobežotas iespējas izmantot Interneta veikalu.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku, izmaiņas publicējot Interneta veikala Privātuma politikas sadaļā. Pircējam ir iespēja iepazīties ar aktuālo Privātuma politiku katrā Interneta veikala apmeklējuma reizē. Par spēkā esošu Privātuma politiku uzskatāma Privātuma politika, kura ir aktuāla Pircēja pasūtījuma veikšanas brīdī. Pircējam ir iespēja drukāt vai saglabāt Privātuma politiku pastāvīgā datu nesējā.

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Pircējs, apmeklējot un iepērkoties Interneta veikalā, Pārdevējs tiešā veidā no Pircēja var saņemt informāciju, kas satur personas datus (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese). Interneta veikals netiešā veidā iegūst informāciju (izmantojot sīkdatnes, kas optimizē un pielāgo Interneta vekalu konkrētajam Pircējam, kā arī uzlabo Interneta veikala pārraudzīšanu).

2.2. Pārdevējs Pircēju personas datus apstrādā atbilstoši normatīviem aktiem, kas reglamentē personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, Pārdevējs izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai aizsargātu personas datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi un nodošanu trešajām personām.

2.3. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai atbildīgajām personām, kuras ir nozīmējis Pārdevējs.

2.4. Izmantojot, iegādājoties preces un saņemot pakalpojumus Interneta veikalā, Pircēja dati, kas ir sniegti Pārdevējam var tikt reģistrēti, glabāti, izmantoti un apstrādāti tikai tādos apjomos, kādi nepieciešami zemāk norādītiem mērķiem:

2.4.1. Interneta veikala Pircēju pasūtījumu apstrādei;

2.4.2. Pircēju identificēšanai un uzskaitei;

2.4.3. Komerciālu paziņojumu sūtīšanai, ja Pircējs tam ir devis piekrišanu, kļūstot par reģistrētu Interneta veikala klientu;

2.4.6. Citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no noslēgtiem līgumiem.

2.5. Pārdevējs nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. 

2.6. Pircējam, atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam, ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kā arī, ja likums to neliedz, pieprasīt informāciju par personas datu apstrādes mērķiem, tiesisko pamatu un veidu, datumu, kad pēdējo reizi šie dati laboti, dzēsti vai bloķēti, un datu ieguves avotu, nosūtot Pārdevējam pieprasījumu uz e-pasta adresi: [email protected].

2.7. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas dati tiek laboti, papildināti, apturēta to apstrāde vai tie tiek iznīcināti (dzēsti), ja tie ir novecojuši un nepatiesi, vai arī, ja to turpmāka apstrāde nav nepieciešama. Šajā sakarā Pircējs informē Pārdevēju, paziņojot par to ar e-pasta starpniecību uz adresi [email protected].

2.8. Pircēju personas dati tiek glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības.